TENGBERG, M.; SKAR, G. Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse. Nordic Journal of Literacy Research, v. 2, n. 1, 28 Apr. 2016.