BRANTE, E. W.; STANG LUND, E. Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation. Nordic Journal of Literacy Research, v. 3, n. 2, 25 Sep. 2017.