HOFSLUNDSENGEN, H.; BØYUM, S.; HAUKEDAL, K. S. Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket. Nordic Journal of Literacy Research, v. 3, n. 2, 28 Dec. 2017.