Bueie, Agnete Andersen. 2019. “Bedre Revisjonskompetanse Gjennom Eksplisitt opplæring I Revisjonsstrategier?”. Nordic Journal of Literacy Research 5 (2). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1410.