Tengberg, Michael. 2019. “Textanvändning Och Texttolkning I Svenskundervisningen På högstadiet”. Nordic Journal of Literacy Research 5 (1). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1488.