Skaug, Sigrid, and Marte Blikstad-Balas. 2019. “Hele Tekster Versus Utdrag – Hvilke Tekster Velger norsklærerne?”. Nordic Journal of Literacy Research 5 (1). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1566.