Liberg, Caroline, and Anna Nordlund. 2019. “Lärares Samtal Om Elevers Skrivande Av berättande Texter I Tidiga skolår”. Nordic Journal of Literacy Research 5 (2). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1666.