Kvåle, Gunhild. 2020. “Er Det Riktige Det Viktige? Literacy-Syn Og Kvalitetstrekk I Kommersielle Abc-Apper for norskspråklige førskolebarn”. Nordic Journal of Literacy Research 6 (1). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.1746.