Wallner, Lars. 2020. “”Hårt Arbete Har Gjort Mig till Den Jag är”– Pengar Och Moraliskt värde Som Pedagogiska Aspekter I Två Kalle Anka-Album”. Nordic Journal of Literacy Research 6 (2). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.1820.