Bueie, Agnete Andersen. 2016. “Nyttige Og Mindre Nyttige lærerkommentarer – Slik Elevene Ser Det”. Nordic Journal of Literacy Research 2 (1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.188.