Håland, Anne, and Trude Hoel. 2016. “Leseopplæring I Norskfagets begynneropplæring Med Fokus På Fagspesifikk Lesekompetanse”. Nordic Journal of Literacy Research 2 (1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.195.