Tjernberg, Catharina, Karin Forsling, and Carin Roos. 2020. “Design för Multimodal Och Kreativ Skrivundervisning I Tidiga skolår – Lärare Reflekterar I Fokusgruppsamtal”. Nordic Journal of Literacy Research 6 (1). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2044.