Michelsen, Maja. 2020. “Barns Tekstproduksjon På Snapchat: Multimodale Svar På Kommunikative Forventninger Og Fiksjonalisering Av Det Hverdagslige ”. Nordic Journal of Literacy Research 6 (3). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2059.