Myklebust, Terje, and Jan Olav Fretland. 2020. “Kan førekomsten Av Nokre Spesielle Feiltypar Predikere Den Samla førekomsten Av Rettskrivnings- Og bøyningsavvik I Nynorsktekstar? Ein Statistisk Analyse”. Nordic Journal of Literacy Research 6 (4). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2080.