Tengberg, Michael, and Gustaf Skar. 2016. “Samstämmighet I lärares bedömning Av Nationella Prov I läsförståelse”. Nordic Journal of Literacy Research 2 (1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.230.