Norberg, Anna-Maija, and Anna Hjalmarsson. 2022. “Budskap Bortom Raderna – En modersmålslärares stöttning Av Yngre Elevers Tolkande läsning Av skönlitteratur”. Nordic Journal of Literacy Research 8 (1). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3212.