Elvebakk, Lisbeth, and Marte Blikstad-Balas. 2022. “Kritisk Lesing I høyere Utdanning: Hvordan Forholder lærerstudenter Seg Til Tekster Som Krever Kritisk Lesing?”. Nordic Journal of Literacy Research 8 (2). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3347.