Palm, Clara. 2023. “Diskurser Om Skrivande I Styrdokument för Svenska Som andraspråk På grundläggande Och Gymnasial Nivå Inom Vuxenutbildning”. Nordic Journal of Literacy Research 9 (1):21-38. https://doi.org/10.23865/njlr.v9.3529.