Munch, Christine B. Østbø, Marit Semundseth, and Marit Holm Hopperstad. 2022. “Barnehagens Garderobe Som Et Semiotisk Landskap – Og Et Sted for Barns Literacy?”. Nordic Journal of Literacy Research 8 (2). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3841.