Brante, Eva Wennås, and Elisabeth Stang Lund. 2017. “Undervisning I En Sammansatt textvärld: En Intervjustudie Med Svenska Och Norska gymnasielärare Om Undervisning I Kritisk läsning Och Kritisk värdering Av källinformation”. Nordic Journal of Literacy Research 3 (2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.671.