Hofslundsengen, Hilde, Sigrid Bøyum, and Kjersti Sandnes Haukedal. 2017. “Dialogisk Lesing Som Metode I Barnehagen for å Styrke Barns språkferdigheter På andrespråket”. Nordic Journal of Literacy Research 3 (2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.724.