Bueie, A. A. (2019) “Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier?”, Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). doi: 10.23865/njlr.v5.1410.