Arntzen, R., Andreassen, U. R., Karlsen, J. and Kvifte, B. H. (2019) “Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing”, Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). doi: 10.23865/njlr.v5.1411.