Tengberg, M. (2019) “Textanvändning och texttolkning i svenskundervisningen på högstadiet”, Nordic Journal of Literacy Research, 5(1). doi: 10.23865/njlr.v5.1488.