Skaug, S. and Blikstad-Balas, M. (2019) “Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?”, Nordic Journal of Literacy Research, 5(1). doi: 10.23865/njlr.v5.1566.