Kvistad, A. H. and Otnes, H. (2019) “Mottakerinstansen i skoleskriving – En studie av skriveoppgaver fra Normprosjektet”, Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). doi: 10.23865/njlr.v5.1644.