Liberg, C. and Nordlund, A. (2019) “Lärares samtal om elevers skrivande av berättande texter i tidiga skolår”, Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). doi: 10.23865/njlr.v5.1666.