Kvåle, G. (2020) “Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). doi: 10.23865/njlr.v6.1746.