Anundsen, L. (2020) “Nye litteraturer: Litterære tekstpraksiser hos voksne innvandrere i norsk grunnskoleopplæring”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). doi: 10.23865/njlr.v6.1855.