Bueie, A. A. (2016) “Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer – slik elevene ser det”, Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). doi: 10.17585/njlr.v2.188.