Håland, A. and Hoel, T. (2016) “Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse”, Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). doi: 10.17585/njlr.v2.195.