Skaftun, A. (2020) “Rom for muntlighet? Språklig tenking og tekstsamtaler i norskfagets literacy”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). doi: 10.23865/njlr.v6.2022.