Randahl, A.-C. and Pernilla Andersson Varga (2021) “Kollegiala samtal som kontext för utveckling av lärares literacyförståelse”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(4). doi: 10.23865/njlr.v6.2031.