Tjernberg, C., Forsling, K. and Roos, C. (2020) “Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). doi: 10.23865/njlr.v6.2044.