Breivega, K. M. R. and Myklebust, H. (2020) “Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget ”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). Available at: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2050 (Accessed: 30September2020).