Michelsen, M. (2020) “Barns tekstproduksjon på Snapchat: Multimodale svar på kommunikative forventninger og fiksjonalisering av det hverdagslige ”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). doi: 10.23865/njlr.v6.2059.