Lorentzen, V., Igland, M.-A. and Solheim, R. (2021) “Skriving i naturfag: En analyse av nettbaserte undervisningsressurser fra to nasjonale sentre”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(4). doi: 10.23865/njlr.v6.2072.