Myklebust, T. and Fretland, J. O. (2020) “Kan førekomsten av nokre spesielle feiltypar predikere den samla førekomsten av rettskrivnings- og bøyningsavvik i nynorsktekstar? Ein statistisk analyse”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(4). doi: 10.23865/njlr.v6.2080.