Juuhl, G. K. (2020) “Hjartemaskiner og husnummer. Femåringars eigeninitierte tekstar – bruk og retorisitet”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). doi: 10.23865/njlr.v6.2085.