Juuhl, G. K. and Michelsen, M. (2020) “Forsking på barn og ungdoms tekstar og tekstpraksisar på fritida, med eit nordisk fokus”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). doi: 10.23865/njlr.v6.2093.