Tengberg, M. and Skar, G. (2016) “Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse”., Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). doi: 10.17585/njlr.v2.230.