Kløve Juuhl, G. and Michelsen, M. (2020) “Leiar: Barn og unges fritidstekstar og -tekstpraksisar”, Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). doi: 10.23865/njlr.v6.2646.