Gourvennec, A. F. (2016) “Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole”, Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). doi: 10.17585/njlr.v2.271.