Norberg, A.-M. and Hjalmarsson, A. (2022) “Budskap bortom raderna – en modersmålslärares stöttning av yngre elevers tolkande läsning av skönlitteratur”, Nordic Journal of Literacy Research, 8(1). doi: 10.23865/njlr.v8.3212.