Elvebakk, L. and Blikstad-Balas, M. (2022) “Kritisk lesing i høyere utdanning: Hvordan forholder lærerstudenter seg til tekster som krever kritisk lesing?”, Nordic Journal of Literacy Research, 8(2). doi: 10.23865/njlr.v8.3347.