Palm, C. (2023) “Diskurser om skrivande i styrdokument för svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning”, Nordic Journal of Literacy Research, 9(1), pp. 21–38. doi: 10.23865/njlr.v9.3529.