Munch, C. B. Ø., Semundseth, M. and Hopperstad, M. H. (2022) “Barnehagens garderobe som et semiotisk landskap – og et sted for barns literacy?”, Nordic Journal of Literacy Research, 8(2). doi: 10.23865/njlr.v8.3841.