Brante, E. W. and Stang Lund, E. (2017) “Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation”, Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). doi: 10.23865/njlr.v3.671.