Hofslundsengen, H., Bøyum, S. and Haukedal, K. S. (2017) “Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket”, Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). doi: 10.23865/njlr.v3.724.