[1]
A. A. Bueie, “Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier?”, NJLR, vol. 5, no. 2, Nov. 2019.